Van de Bestuurstafel

Beste leden,

De corona maatregelen zijn weer aardig versoepeld en het ziet er naar uit dat er binnenkort nog meer versoepeld gaan worden. Gezien deze positieve ontwikkelingen zouden we 3 maart a.s. misschien weer kunnen starten met bridgen. Als bestuur zijn we er echter nog niet helemaal uit wat de juiste beslissing hierin is. We willen wel graag maar zien ook dat het aantal besmettingen nog steeds erg hoog is en dat om ons heen mensen in quarantaine moeten omdat ze besmet zijn.

Op woensdag, 23 februari 2022, vergaderen we als bestuur over het al dan niet starten. De uitslag van die vergadering hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Samen hopen we op nog meer positieve berichten over het verloop van het coronavirus.

Onze eerste bridgeavond willen we starten met een ALV. Dit is o.a. noodzakelijk omdat de statuten weer zijn gewijzigd. Er moesten belangrijke zaken in de statuten worden opgenomen. Ook zullen we dan met een voorstel voor de contributie komen.

Tot slot:

Samen moeten we er voor zorgen dat wij elkaar niet besmetten.

Voor ieder die het nog niet ziet zitten om in groepsverband bij elkaar te komen hebben wij uiteraard alle begrip.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Simone Meijer